Projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem (CPTO)
byl ukončen 31.srpna 2015. Následovalo 36 měsíční období udržitelnosti aktivit projektu, jež skončilo 31.srpna 2018.


Na tento projekt naše škola navázala účastí v projektu
IMPLEMANTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE (IKAP).
Informace o tomto projektu naleznate na webové stránce
https://sps-projekty.webnode.cz/ 
včetně aktuálních informací o zájmových technických kroužcích.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žáci 2. stupně základních škol,

využijte příležitosti pracovat

 v technickém kroužku se zaměřením na stavbu a programování robotů a CNC strojů.

Kroužek je bezplatný, dvouhodinový (90 min.) a probíhá jednou týdně
pod vedením zkušeného lektora.

 

Pro šk.rok 2018-19 se kroužek koná každé pondělí od 15.hod.

v učebnách SPŠ a VOŠ Kladno, Jana Palacha 1840.

Je určen pro žáky 8. a 9. tříd partnerských i ostatních ZŠ.

 

Zájemci se mohou přihlásit emailem, telefonicky nebo přímo ve škole (viz kontakty).

Přihlášku naleznate na stránkách projektu
Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje

____________________________________________________________________________

Vítejte na našem webu

Webové stránky byly vytvořeny za účelem poskytnutí informací široké veřejnosti o realizaci, dosažených výsledcích a propagaci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“. 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu CPTO je podpořit zájem žáků o studium přírodovědných a technických oborů.

Vytvořená webová stránka je zaměřena na realizaci aktivit žáků SPŠ a VOŠ Kladno a žáků zapojených základních škol. Těžištěm jsou informace o činnosti zájmových technických kroužků. Přístupné jsou informace i z ostatních aktivit, které jsou v rámci tohoto projektu realizovány.

Webová stránka by měla rovněž sloužit zájemcům z řad žáků základních a středních škol jako zdroj informací k mimoškolním aktivitám, které pro zájemce zajišťuje naše škola. Na stránkách jsou vítáni nejen žáci základních škol, kteří si rádi hrají, ale i rodiče žáků, kteří by rádi svoje děti nasměrovali do oblasti technického vzdělávání. Zájem o techniku by u dětí měla vzbudit celá řada činností různého zaměření, na nichž si hrou vyzkoušejí svoje dovednosti, zručnosti, nápaditost a budou je motivovat ke studiu na školách s technickým zaměřením.

Aktuality

5.kordinační schůzka k projektu CPTO

03.10.2014 11:42
V budově Krajského úřadu Středočeského kraje se ve středu 1. října 2014 konala  5.koordinační schůzka  účastníků projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským...
<< 1 | 2 | 3