Automatizační technika (ATE-SPŠ)

Obsahové zaměření kroužku automatizační techniky

Práce kroužku ATE-SPŠ – automatizační technika
ve školním roce 2013/14.

Kroužek navštěvovali žáci prvního a druhého ročníku ŠVP AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA. Kroužek byl realizován pod vedením dvou zkušených lektorů Ing. Miroslava Dundra a Bc. Miroslava Poláka.

Materiálně technické vybavení kroužku: kroužek využíval prostory laboratoře automatizace, učebny VT7 a stávajícího vybavení školy. Kroužek byl ve školním roce 2013/14 technicky zabezpečen na dobré úrovni. Náplň činnosti kroužku, která se dala realizovat se současným vybavením školy, je však tímto vyčerpána. Pro činnost kroužku ve školním roce 2014/15 je proto nutné zakoupit z finančních prostředků projektu programovací stanice, jinak bude existence kroužku vážně ohrožena.

Účast žáků na kroužku byla výborná, celkem ho navštěvovalo 22 žáků. O činnost kroužku projevovali žáci velký zájem, s oblibou řešili jednotlivé logické úlohy. Nejvíce je však zajímá praktická montáž a demonstrace činnosti jednotlivých úloh. Mají radost z toho, že technologie realizuje činnost podle zadání, tím získávají dovednosti v rámci mechatroniky. Tyto dovednosti jsou v praxi u sociálních partnerů velice žádané. Kroužek ATE má i motivační funkci, žáci začínají projevovat velký zájem o obor, který si vybrali ke studiu na naší škole.

Fotogalerie: ATE-SPŠ