Elektronika (ELN-SPŠ)

Obsahové zaměření kroužku elektroniky

 

Práce kroužku elektroniky (ELN-SPŠ)
ve školním roce 2013/14.

Kroužek elektroniky SPŠ byl zahájen 31.10.2013. Termín zahájení této aktivity byl opožděn z toho důvodu, že pro plánovanou činnost kroužku nebyly k dispozici technické stavebnice, na jejichž používání byla činnost kroužku založena. Bylo proto nutné připravit náhradní variantu činnosti kroužku, založenou na stávajícím technickém vybavení školy a jeho prostor.

Zaměření činnosti kroužku bylo orientováno na dvě části – analogovou a digitální. Část (skupinu) analogovou vedl lektor Ing. Jaroslav Mlejnek, část (skupinu) digitální Bc.Ján Hýbl. Každá skupina se scházela samostatně, v jiném termínu. To umožnilo některým žákům navštěvovat obě skupiny. Frekvence schůzek pro každou skupinu byla 1x týdně po 2 vyučovacích hodinách.

V analogové části se žáci věnovali ověřování funkčnosti měřících přístrojů, napájecích zdrojů, měření modulů, napájecích kabelů po přípravu a realizaci ukázek elektronických obvodů na výukovém spojnicovém poli. Na řadu přišla i výroba jednoduchých výrobků podle návodu. V digitální části žáci po seznámení se základy programování AVR v C, s elektronickými moduly a sestavováním jednoduchých elektronických obvodů zahájili práci na týmovém projektu MAX72189.

Do činnosti kroužku se zapojilo celkem 21 žáků, kteří byli rozdělení mezi obě skupiny. Docházka byla velmi dobrá, z 21 žáků jich mělo 18 vyšší účast vyšší než 50%. Žáci se v kroužku seznámili se základními teoretickými znalosti z elektroniky, naučili se vytvářet a pájet jednoduché obvody a pracovat s nářadím..

Činnost kroužku probíhala celý školní rok v náhradním režimu. Přesto lze konstatovat, že činnost kroužku vyvolala mezi žáky zájem o tuto problematiku a tím i splnila svůj cíl – vyvolat zájem žáků o studiu technických oborů.

Fotogalerie: ELN-SPŠ