Elektrotechnika (ELE-SPŠ)

Obsahové zaměření kroužku elektrotechniky

 

            

Práce kroužku elektrotechniky (ELE-SPŠ) 
ve školním roce 2013/14.

Činnost kroužku ELEKTROTECHNIKY SPŠ byla zahájena 15.10.2013.

Zahájení činnosti kroužku bylo termínově ovlivněno tím, že od začátku projektu nebyly z finančních prostředků projektu nakoupeny elektrotechnické stavebnice, měřící přístroje a spotřební materiál potřebný pro činnost kroužku. Tato situace si vyžádala přípravu a zahájení kroužku z vlastních zdrojů a vybavení školy. Kroužek probíhal v jednotlivých elektrolaboratořích školy. Po stránce personální činnost kroužku zajišťovali lektoři Ing. Stanislav Kučera a Ing. Pavel Sekerka. Kroužek elektrotechniky ELE-SPŠ pracoval pravidelně 2 hodiny týdně v odpoledních hodinách.

Činnost kroužku byla zaměřena na rozšíření probírané látky v odborných elektrotechnických předmětech se zaměřením na její využití v praxi. Závěrečné lekce byly věnovány přípravě na získání odborné elektrotechnické kvalifikace ve smyslu vyhlášky 50/78Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, kdy žáci za předpokladu úspěšného vykonání maturitní zkoušky obdrželi po složení písemné a ústní zkoušky osvědčení o získání elektrotechnické kvalifikace osoby znalé podle § 5 výše citované vyhlášky.

Do činnosti kroužku se zapojilo celkem 21 žáků, výhradně chlapců.. Docházka byla velmi dobrá, všichni žáci měli docházku vyšší než 50% (1 žák 100%), což svědčí o zájmu žáků o tento druh zájmové činnosti. Žáci během roku začali projevovat zvýšený zájem o práci s technickými stavebnicemi. Proto bylo doporučeno posílit činnost v kroužku o práci s technickými stavebnicemi.

Je možno říci, že činnost kroužku vyvolala mezi žáky zájem o získání praktických dovedností a znalostí z oboru silnoproudé elektrotechniky, zejména pak o získání odborné elektrotechnické kvalifikace ve smyslu vyhlášky 50/78Sb.

Fotogalerie: ELE-SPŠ