Strojírenství (STR-ZŠ)

Činnost kroužků se zaměřením na strojírenství a automatizaci

  • dopravní prostředky, stroje a mobilní zařízení
  • robotika - modelování a programování s pomocí výukových interaktivních stavebnic

Kroužek Strojírenství pro žáky základních škol probíhá na
3.ZŠ Slaný, Rabasova 821.

 

Další informace o práci kroužku a fotografie naleznete na stránkách 3.ZŠ:
https://www.3zsslany.cz/o-skole/aktuality/item/814-technicky-krouzek
https://www.3zsslany.cz/o-skole/aktuality/item/871-technicky-krouzek
 

Fotogalerie: STR-ZŠ