Technické dovednosti (TDO-ZŠ)

Kroužek technických dovedností

  • montáž modelů vozidel a strojů podle elektronických manuálů s využitím výukových stavebnic 
  • tvorba programů pro ovládání pohyblivých kolových i pásových vozidel, kdy žáci připraví a realizují požadované funkce a pohyby

Kroužek Technických dovedností pro žáky základních škol probíhá na
SPŠ a VOŠ Kladno, Jana Palacha 1840, Kladno

Fotogalerie: TDO-ZŠ