Jaká jsou očekávání ?

26.10.2014 12:12

Na začátku činnosti kroužků byli žáci SPŠ požádáni, aby prostřednictvím dotazníku vyjádřili svoje očekávání od účasti v této volnočasové aktivitě a jak by získané poznatky chtěli využít v dalším vzdělávání. Jejich odpovědi zachycuje následující grafické vyhodnocení.