Papírová válka

30.03.2015 21:49

Situace, která se opakuje šestkrát za dobu trvání projektu. MONITOROVACÍ ZPRÁVA. Aby byly splněny všechny požadavky projektu po formální i věcné stránce, musí se vše pečlivě dokumentovat. Je třeba všechny realizované aktivity doložit, vytvořit celou řadů podkladů, záznamů, seznamů, pracovních příprav, evidenčních listů, dotazníků a jejich vyhodnocení, vytvořit podklady pro publicitu projektu, fotodokumentaci atd..

Pro realizaci naplánovaných aktivit je nutné nakoupit vybavení, před tím však provést mapování ceny, zorganizovat veřejné zakázky s výběrovým řízením v souladu s platnými zákony a směrnicemi, vše vyhodnotit, připravit a podepsat kupní smlouvy. Vše opět pečlivě zadokumentovat. Stále jen papíry, papíry a zase papíry. Papírová válka! Učebna při kompletaci monitorovací zprávy potom vypadá jako bílé papírové válečné pole.

Fotogalerie: Papírová válka