Projekt "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem" je ve své polovině.

05.10.2014 08:47

Při příležitosti ročního trvání projektu je čas ohédntí se za jeho průběhem a krátké zhodnocení.

Stěžejními aktivitami byly práce zájmových technických kroužků s žáky průmyslové školy. Práce kroužků byla založena na využívání stávajícího technického vybavení školy. Stručné souhrnné zhodnocení průběhu realizace naleznete na "Prezentačním listu", podrobnější popis realizace je uveden u jednotlivých aktivit. Jaká byla očekávání a jak hodnotili práci kroužků samotní žáci ukazuje hodnocení  po prvním roce činnosti.