Exkurze a interaktivní expozice

Aktivita projektu: A2i - využívání technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru k přípravě žákovských projektů, zaměřených na popularizaci tohoto typu vzdělávání

Příklady žákovských projektů z navštívených expozic jsou uvedeny v dokumentech.

Navštívené expozice

Techmania Plzeň

Žáci prvního ročníku všech studijních oborů navštívili interaktivní expozici Techmania Plzeň. Zde si v praxi vyzkoušeli a ověřili platnost řady fyzikálních jevů a zákonů, o nichž se teorii učili během školní vyuky nebo již znali z vlastní zkušenosti. Během prohlídky jednotlivých...

Železniční muzeum ČD

Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka se již od roku 1999 zabývá údržbou a provozem historických kolejových vozidel, která po dlouhých letech ve službě dělají nyní radost železničním nadšencům i všem zájemcům o historii dopravy. Areál muzea je umístěn u železniční stanice Lužná u Rakovníka, v...

Větrná elektrárna Pchery

Větrné elektrárny Pchery je se svými 3 MW jednotkového výkonu největší doposud instalovanou větrnou elektrárnou v České republice. Ve vzdálenosti 500 metrů jsou vedle sebe postaveny 2 tyto větrné elektrárny Obě jsou stejného typu a mají stejné rozměry i ostatní parametry (instalovaný výkon 3...

Hornický skanzen Mayrau

Hornický skanzen Mayrau se nachází v prostorách bývalého dolu a je vzpomínkou na historii těžby černého uhlí na Kladensku. Historický areál zachycuje program posledního pracovního dne, tj.jakoby havíři právě odešli z poslední směny. Prohlídka je vedena po trase, kterou projdou havíři před...

Přehradní nádrž Klíčava

Přehradní nádrž Klíčava s úpravnou vody byla vybudována letech 1953 – 1956 ve 20. letech minulého století na říčce Klíčavě jako zdroj pitné vody pro Kladno a jeho okolí. Nádrž zadržuje 8 300 000 m3 vody, maximální zatopená plocha dosahuje 71,4 ha. Přehradu tvoří gravitační betonová hráz ze 16...

Sládečkovo muzeum

Sládečkovo muzeum na Kladně mapuje historii Kladenska. První otevření muzea je datováno do roku 1935. Základem muzejních sbírek se staly předměty pocházející z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladně, zbouraného na konci 19.století. Po roce 1948 nastala postupná proměna muzea v muzeum...

Ekologické centrum Čabárna

Ekologické centrum Čabárna založilo město Kladno v roce 2001 jako obecně prospěšnou společnost, jejíž hlavní činností je realizace ekologického vzdělávacího programu (EVP) pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ. Středisko působí od roku 2010  v nové budově Centra ekologické výchovy (CEV) Kladno na Čabárně, ve...