Spolupráce s vysokou školou

Aktivita projektu: A2f - dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmu žáků SŠ o studium přírodovědných a technických oborů VŠ.

Spolupráce středních a vysokých škol je další aktivitou, kterou jsme realizovali v rámci projektu CPTO ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT Praha. Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze. Vznikla v roce 2005 transformací Ústavu biomedicínského inženýrství. Rozvoj fakulty nadále dynamicky pokračuje i v oblasti vědecko-výzkumné činnosti i díky nově vybudovaným laboratořím, které byly dokončeny na podzim v roce 2013.

Technická měření na FBMI v Kladně

Skupiny o maximálním počtu 10 žáků z vybraných tříd prvního až třetího ročniku naší školy prováděly technická měření v moderních laboratořích na
Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně. Žáci pod vedením vysokoškolských pedagogů absolvovali měření, pro která nemáme na průmyslové škole potřebné technické vybavení. Jednalo se o těchto šest tématických úloh:

1. Momenty setrvačnosti

2. Hallův jev

3. Modul elasticity

4. Biotův-Savartův zákon

5. Elektrochemický ekvivalent mědi a Faradayova konstanta

6. Vyzařovací charakteristiky EL diod

Po provedených měřeních měli žáci za úkol vypracovat záznam o měření (protokol z měření) podle standardů VŠ, aby se seznámili s nároky,
jaké na ně mohou být kladeny při studiu na VŠ.Foto: Spolupráce s VŠ

1 | 2 | 3 | 4 >>