Vybavení pro výuku

Aktivita projektu: A2a - vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro technické vzdělávání

Vybavení učeben novým nábytkem.

Pro vytvoření optimálních podmínek pro práci zájmových technických kroužků byl z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR při realizaci projektu "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem" zakoupen do několika učeben nový nábytek - pracovní stoly a uzamykatelné skříně pro ukkládání stavebnic a nářadí. Vítězi výběrového řízení na dodávku byly firmy JP-Kontakt s.r.o., Pardubice a TechnoBank s.r.o., Praha 6 - Lysolaje

Ve fotogalerii je vlevo zobrazen původní stav a vpravo stav po vybavení novým nábytkem.

Technické výukové stavebnice

Pro práci jednotlivých zájmových kroužků byly pro začátečnickou a pokročilou úroveň zakoupeny stavebnice od následujících dodavatelů (výrobců):

- EDUXE, s.r.o.

- HEIDENHAIN, s.r.o.

- HELAGO-CZ, s.r.o.

- INMENET13, s.r.o.

- MEGAROBOT, s.r.o.

- MERKURTOYS, s.r.o.

 Používané stavebnice 

Fotogalerie: Vybavení pro výuku