Vzdělávání pedagogických pracovníků

Aktivita projektu: A2b - vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupeny v rámci projektu

Školení lektorů ke stavebnici LEGO MINDSTORMS

Při příležtosti dodávky stavebnic LEGO MINDSTORMS EV3 Education společností EDUXE s.r.o., vítězem výběrového řízení, proběhlo v jedné z učeben vstupní školení lektorů zájmovýchh kroužků. Účastniky byli lektoři z řad učitelů i žáků Vyšší odborné školy. Naše poděkování patří panu Mgr.Vlastimilu Omastovi ze společnosti EDUXE, který zasvěceným výkladem a praktickými ukázkami seznámil lektory s robotickou stavebnicí LEGO MINDSTORMS EV3 Education.

Školení k programovací stanici Heidenhain

V červnu absolvovalo několik pedagogických pracovníků vzdělávací kurz k získání základních znalostí a dovedností k programovací stanici iTNC 530 Heidenhain, jež byla zakoupena z prostředků projektu CPTO pro práci kroužku automatizační techniky a k dalšímu využití v běžné výuce. Stanice je určna pro reálné programování obráběcích strojů.

Během kurzu se účastníci seznámili se všemi ovládacími prvky systému, základními režimy systému, pohyby po přímce a kružnici. Vyzkoušeli si rovněž  jednotlivé podprogramy a programování obráběcích cyklů.

Na závěr každý účastník školení obdržel osvědčení o absolvování kurzu k základům obsluhy a programování systému iTNC 530.

Fotogalerie: Vzdělávání pedag. pracovníků

Foto: Kurz Heidenhain

1 | 2 | 3 >>