Hornický skanzen Mayrau

Hornický skanzen Mayrau

Hornický skanzen Mayrau se nachází v prostorách bývalého dolu a je vzpomínkou na historii těžby černého uhlí na Kladensku. Historický areál zachycuje program posledního pracovního dne, tj.jakoby havíři právě odešli z poslední směny. Prohlídka je vedena po trase, kterou projdou havíři před jízdou do podzemí dolu. Konečná hloubka jámy dosáhla do 527 metrů pod zemský povrch. Z technického hlediska stojí za zvýšenou pozornost dochovaný soubor tří těžních strojů, z nichž jeden je dodnes návštěvníkům předváděn v pohybu.

Ukázky žákovských prací najdete zde.

 

Použitá literatura:

Hornický skanzen Mayrau:   https://mayrau.omk.cz/

https://www.panoramio.com/photo/69334077