Přehradní nádrž Klíčava

Přehradní nádrž Klíčava

Přehradní nádrž Klíčava s úpravnou vody byla vybudována letech 1953 – 1956 ve 20. letech minulého století na říčce Klíčavě jako zdroj pitné vody pro Kladno a jeho okolí. Nádrž zadržuje 8 300 000 m3 vody, maximální zatopená plocha dosahuje 71,4 ha.

Přehradu tvoří gravitační betonová hráz ze 16 hrázových bloků a zavazujících křídel. Bloky jsou betonovány ze tří druhů betonu.

Výška hráze je 50,20 m, šířka v koruně  6,70 m, délka hráze v koruně 179,20 m.

Ukázky žákovských prací najdete zde.