Programovatelná Minilinka Merkur

Programovatelná Minilinka Merkur

Programovatelná minilinka vznikne spojením pásového dopravníku, manipulátoru (model Beta) a vhodného řídícího systému. Pásový dopravník je doplněn o senzory a řídicí jednotku, která komunikuje s robotickým manipulátorem Beta. Samotný manipulátor je postaven na posuvné kolejnici a má za úkol třídit předměty na pásovém dopravníku.

Model minilinky je výborný pro začátky s pokročilou automatizací a robotikou. Nabízí možnost osvojit si práci s roboty v kooperaci a třídit předměty na páse podle barvy nebo dalších vlastností.

Sestavy jsou dodávány, včetně návodu na stavbu a  zapojení elektroniky.  Součástí je kompletní vysvětlení a příklady programování.