Sládečkovo muzeum

Sládečkovo muzeum

Sládečkovo muzeum na Kladně mapuje historii Kladenska. První otevření muzea je datováno do roku 1935. Základem muzejních sbírek se staly předměty pocházející z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladně, zbouraného na konci 19.století. Po roce 1948 nastala postupná proměna muzea v muzeum průmyslového Kladenska s důrazem na dělnické hnutí. Od ledna 2003 muzeum změnilo název na Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Dnes Sládečkovo muzeum mapuje historii Kladenska, nabízí přehled nejrůznějších zajímavostí z regionu a je zdrojem informací o regionální historii a současnosti Kladenska.

Ukázky žákovských prací najdete zde.