Techmania Plzeň

Techmania Plzeň

Žáci prvního ročníku všech studijních oborů navštívili interaktivní expozici Techmania Plzeň. Zde si v praxi vyzkoušeli a ověřili platnost řady fyzikálních jevů a zákonů, o nichž se teorii učili během školní vyuky nebo již znali z vlastní zkušenosti.

Během prohlídky jednotlivých expozic rovněž zhlédli několik krátkých vědecko-technických show na zajímavá témata, např.Van de Graafův generátor, tekutý dusík, demonstrace parního stroje ŠKODA Marx z roku 1909.

Ve skupinkách po 2-3 žácích měli také za úkol vyplnit pracovní listy s řadou otázek na téma Obnovitelné zdroje energie nebo Dotkni se elektřiny. Správnou odpověď mohli nalézt v jednotlivých interaktivních expozicích.


Fotogalerie: Techmania Plzeň