Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu je doba, po kterou musí příjemce dotace udržet výstupy projektu v souladu s nařízeními evropských institucí. Toto období máme stanoveno na roky 2016 až 2018.

Školní rok 2015 - 2016

V tomto školním roce je organizován kroužek "Elektronika" pro žáky střední průmyslové školy a kroužek "Strojírenství" pro žáky základních škol.