Elektronika - analogová část

Analogová část kroužku.

Cíle kroužku

a) Realizace praktických zapojení se základními elektronickými součástkami / s LED diodami světelný had,  třípásmovou barev. hudbu s LED, mobilní stabiliz. zdroje,

b) Sestavení regulovaných stabilizovaných zdrojů 0-30V/2A pro využití v laboratorních stolech k praktické výuce elektronického měření.

c) Využití kovových spojovacích prvků stavebnic ke konstrukci spojnicových polí.


Co se podařilo realizovat:

V práci kroužku byly používány elektronické stavebnice Analogic 3, Logic E4 zakoupené v rámci projektu s doplněním o nákup spotřebního elektronického materiálu. V přípravě na vedení kroužku byly využívány písemné přípravy zpracované již v rámci projektu.


Cíle kroužku se podařilo naplnit a studenti získali nové teoretické znalostí a řadu praktických dovedností a zkušeností. Navíc se zúčastnili studentských soutěží, na nichž prezentovali svoje výrobky a za něž byli ocenění odbornou porotou.

Foto: Elektronika - A