Elektronika - digitální část

Digitální část kroužku.

Digitální část kroužku elektroniky elektroniky probíhala jednou týdně. Kroužek se věnoval aktivitám zaměřeným na poznávání digitální elektroniky, programovacích modulů, vývojových kitů a stavebnic. Cílem bylo seznámit žáky s vybavením používaným v praxi, s vybavením používaným na světové špičce vývoje digitální elektroniky. Vzhledem ke komplikovanosti a náročnosti tohoto oboru elektroniky bylo cíle dosaženo částečně a to tak, že žáci získali základní povědomí o principu programování mikrokontrolérů nižší vývojové rodiny. Zapojení a nastavení HW se prokázalo jako jednodušší zadání než vlastní propojení HW a FW, případně PC SW. Ukázalo se, že je vhodné, aby kroužek
navštěvovali žáci vyšších ročníků, kteří dokáží komplexnost prováděných úkolů lépe pojmout a snadno se ujímají role starších vývojářů a věnují se juniorům. Tento důležitý proces je přínosný na obou stranách, tedy na straně žáka juniora, který získává vědomosti od spolužáka, a na straně žáka seniora, který si formuje a fixuje dovednosti a vědomosti tím, že je předává. Práce na projektech žáky připravila na skutečné komplexní výzvy.

Svoje úlohy žáci prezentovali např. v rámci soutěže Enersol v krajském i národním kole nebo na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze.


Během chodu kroužku lektor dokázal motivovat množství žáků k vlastnímu zájmu o tento obor elektroniky, žáci si i pořídili vlastní díly digitálních stavebnic, s nimiž chtějí dále procvičovat a rozšiřovat své vědomosti.

Z didaktického hlediska byl kroužek velkým přínosem pro naší školu a splnil stanovený cíl - zvýšit zájem žáků o elektroniku.

Foto: Elektronika - D