Strojírenství (ZŠ)

Kroužek Strojírenství pro žáky základních škol je zaměřen na stavbu robotů a jejich programování. K jejich stavbě jsou používány technické stavebnice Lego Mindstorms EV3, Bioloid a Merkur.

Technický kroužek Strojírenství - probíhal po celý školní rok 2015/16. Kroužku se účastnily především děti od 7. až do 9.tříd, a to chlapci i děvčata. Několik žáků bylo i mladších, ale pro ně byla práce se stavebnicí velmi náročná, jejich manuální práce se stavebnicí byla pomalejší a mnohdy nestíhali vytvořit zadání, které bylo v rámci lekce stanoveno. Pro další ročník kroužku je proto účast mladších žáků nevhodná. Starší
žáci kroužku pracovali velice dobře, projevovali velký zájem o práci se stavebnicemi BIOLOID i LEGO Mindstorms. Během jednotlivých lekcí se členové kroužku seznamovali nejdříve s jednoduchými aplikacemi modelů LEGO.

V druhé části aktivity pak děti pracovaly sestavebnicí BIOLOID. Seznámily se se všemi konstrukčními prvky základního i rozšiřujícího setu a naučily se základy programování řídící jednotky. Hotové modely dětí byly prezentovány i během školního roku vždy při dni otevřených
dveří.


Tento kroužek lze hodnotit pro účastníky jako velice zajímavý a přínosný, čímž vytváří předpoklady pro směřování dětí k zájmu o techniku a studium technických oborů.


Foto: Strojírenství (ZŠ)