Vstupte, prosím

Co se skrývá za tímto označením učebny?

Ve všech učebnách a laboratořích, označených touto cedulkou, probíhají jednotlivé zájmové kroužky nebo se konají další aktivity, související s realizací projektu "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem".

Nahlédněte ve fotogalerii za dveře učeben, kde žáci pronikají do tajů techniky a hrou se učí novým znalostem, dovednostem, rozvíjejí svojí technickou fantazii a přenášejí ji do vlastnoručně sestavovaných modelů, elektrických zapojení a programovaných činností.

Fotogalerie: Učebny