Projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem (CPTO)
byl ukončen 31.srpna 2015. Následovalo 36 měsíční období udržitelnosti aktivit projektu, jež skončilo 31.srpna 2018.


Na tento projekt naše škola navázala účastí v projektu
IMPLEMANTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE (IKAP).
Informace o tomto projektu naleznate na webové stránce
https://sps-projekty.webnode.cz/ 
včetně aktuálních informací o zájmových technických kroužcích.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žáci 2. stupně základních škol,

využijte příležitosti pracovat

 v technickém kroužku se zaměřením na stavbu a programování robotů a CNC strojů.

Kroužek je bezplatný, dvouhodinový (90 min.) a probíhá jednou týdně
pod vedením zkušeného lektora.

 

Pro šk.rok 2018-19 se kroužek koná každé pondělí od 15.hod.

v učebnách SPŠ a VOŠ Kladno, Jana Palacha 1840.

Je určen pro žáky 8. a 9. tříd partnerských i ostatních ZŠ.

 

Zájemci se mohou přihlásit emailem, telefonicky nebo přímo ve škole (viz kontakty).

Přihlášku naleznate na stránkách projektu
Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje

____________________________________________________________________________

Vítejte na našem webu

Webové stránky byly vytvořeny za účelem poskytnutí informací široké veřejnosti o realizaci, dosažených výsledcích a propagaci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“. 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu CPTO je podpořit zájem žáků o studium přírodovědných a technických oborů.

Vytvořená webová stránka je zaměřena na realizaci aktivit žáků SPŠ a VOŠ Kladno a žáků zapojených základních škol. Těžištěm jsou informace o činnosti zájmových technických kroužků. Přístupné jsou informace i z ostatních aktivit, které jsou v rámci tohoto projektu realizovány.

Webová stránka by měla rovněž sloužit zájemcům z řad žáků základních a středních škol jako zdroj informací k mimoškolním aktivitám, které pro zájemce zajišťuje naše škola. Na stránkách jsou vítáni nejen žáci základních škol, kteří si rádi hrají, ale i rodiče žáků, kteří by rádi svoje děti nasměrovali do oblasti technického vzdělávání. Zájem o techniku by u dětí měla vzbudit celá řada činností různého zaměření, na nichž si hrou vyzkoušejí svoje dovednosti, zručnosti, nápaditost a budou je motivovat ke studiu na školách s technickým zaměřením.

Aktuality

SPŠ a VOŠ Kladno mezi nejlepšími

14.11.2014 11:04
Zapojení se do práce zájmových technických kroužků a získání prvních poznatků a zkušeností z několika technických oborů může být tím prvním krokem k nastartování úspěšné profesní kariéry. Dalším...

Den otevřených dveří - příležitost k pozvání žáků ZŠ do zájmových kroužků

25.10.2014 22:18
Na Střední průmyslové a Vyšší odborné škole Kladno proběhl ve čtvrtek 23.října tradiční Den otevřených dveří. Zájemci o studium technických oborů se spolu se svými rodiči seznámili s...

Prezentace činnosti zájmových kroužků na Veletrhu celoživotního vzdělávání

16.10.2014 21:56
Ve dnech 14. a 15. října proběhl v kladenském kulturním domě "Veletrh celoživotního vzdělávání", jehož cílem je ukázat žákům vystupujícím ze základních škol možnosti vzdělání v regionu....

Projekt "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem" je ve své polovině.

05.10.2014 08:47
Při příležitosti ročního trvání projektu je čas ohédntí se za jeho průběhem a krátké zhodnocení. Stěžejními aktivitami byly práce zájmových technických kroužků s žáky průmyslové školy....

Školení lektorů ke stavebnici LEGO MINDSTORMS EV3 Education

03.10.2014 13:03
Při příležtosti dodávky stavebnic LEGO MINDSTORMS EV3 Education společností EDUXE s.r.o.,vítězem výběrového řízení, proběhlo v jedné z učeben vstupní školení lektorů zájmovýchh kroužků. Účastniky...
<< 1 | 2 | 3 >>