Kroužky SPŠ

Aktivita projektu: A2d - celoroční pravidelně se opakujiíci volnočasové aktivty zaměřené na technické vzdělávání žáků SPŠ

Používané stavebnice

Co si myslí o kroužcích žáci?

Jaká jsou očekávání ?

26.10.2014 12:12
Na začátku činnosti kroužků byli žáci SPŠ požádáni, aby prostřednictvím dotazníku vyjádřili svoje očekávání od účasti v této volnočasové aktivitě a jak by získané poznatky chtěli využít v dalším vzdělávání. Jejich odpovědi zachycuje následující grafické vyhodnocení.  

Na konci 1.roku činnosti

26.10.2014 11:12
Co si myslí žáci SPŠ po roce práce v technických kroužcích? Na to se snaží odpovědět výsledky krátkého dotazníku, který účastníci kroužků anonymně vyplnili.