Technické dovednosti (TDO-SPŠ)

Obsahové zaměření kroužku technických dovedností

Práce kroužku technickýcg dovedností (TDO-SPŠ)
ve školním roce 2013/14.

Činnost kroužku Technických dovedností SPŠ byla zahájena 4.11.2013. Průběh činnosti kroužku byl ovlivněo tím, že od začátku projektu nebyly nakoupeny nástroje a nářadí pro ruční obrábění (kov, dřevo, plasty), spojovací součástky, spotřební materiál. Tato situace si vyžádala přípravu a zahájení kroužku z vlastních zdrojů a vybavení školy. Kroužek probíhal v jednotlivých prostorech školních dílen podle druhu prováděných prací. Po stránce personální činnost kroužku zajišťovali lektoři Bc.Vladimír Čečrdle a Bc.Pavel Lédl.

Kroužek technických dovedností TDO-SPŠ pracoval pravidelně 2 hodiny týdně v odpoledních hodinách. Činnost žáků spočívala v přípravě a čtení výkresové dokumentace, přípravě materiálů, seznámení se se základními zámečnickými operacemi a jejich vyzkoušení a procvičení, rozlišování technologických postupů, výrobě přípravků a výrobě jednotlivých dílů podle výkresové dokumentace. Následovalo smontování jednotlivých dílů do funkčního celku, např. výroba a smontování mechanismu Stirlingova motoru ap.

Do činnosti kroužku se zapojilo celkem 20 žáků, výhradně chlapců, z nichž 2 během roku ukončili studium. Docházka byla velmi dobrá, 16 žáků mělo docházku vyšší než 50%, což svědčí o zájmu žáků o tento druh kroužku. Žáci během roku začali projevovat zvýšený zájem o práci s technickými stavebnicemi a udržovat jejich zájem o práci v dílně bylo stále obtížnější. Proto bylo doporučeno posílit zájem o činnost v kroužku o práci s technickými stavebnicemi.

Je možno říci, že činnost kroužku vyvolala mezi žáky zájem o získání a rozšíření manuálních dovedností při práci se zámečnickým nářadím a možnost vlastnoručního zhotovení jednoduchých výrobků, což také bylo cílem tohoto kroužku.

Fotogalerie: TDO-SPŠ