Strojírenství (STR-SPŠ)

Obsahové zaměření kroužku strojírenství

Cílem kroužku je:

- seznámení se základy strojírenství

- posílení zájmu žáků ZŠ o strojírenství, rozvoj manuálních zručností

Práce kroužku strojírenství (STR-SPŠ) 
ve školním roce 2013/14.

Činnost kroužku Strojírenství SPŠ byla zahájena 16.10.2013. Zahájení činnosti bylo termínově ovlivněno tím, že od začátku projektu nebyly k dispozici technické stavebnice, na jejichž používání je činnost kroužku založena. Tento stav se bohužel ani po zbývající část školního roku nepodařilo změnit a celý průběh kroužku probíhal se stávajícím technickým vybavení školy.

Personálně chod kroužku zajišťoval lektor Ing. Bohuslav Kozel, kterému střídavě pomáhali lektoři z  Zbyněk Holubovský a Martin Žák. Jejich podíl na vedení kroužku postupem času slábl až zcela vymizel. Kroužek probíhal 1x týdně v odpoledních hodinách v rozsahu 2 vyučovacích hodin. Zúčastnili se ho žáci ze 3.a 4. ročníku, neboť pro obsluhu a práci na strojích již byly předpokládány teoretické základy obrábění. Žáci po základním seznámení se s frézkou EMCO a soustruhem SUF (volby nástrojů, automatický běh, tvorba a vkládání NC programu) prováděli ruční obsluhu a obrábění v ručním režimu, výměnu nástrojů, volbu a přípravu polotovarů.

Do činnosti kroužku se zapojilo celkem 18 žáků, 16 z nich bylo chlapců, 2 dívky. Docházka byla velmi dobrá, všichni měli účast vyšší než 50%. (docházka žáků 4. ročníku byla v závěru ovlivněna jejich maturitami). Účast žáků na kroužku potvrdila, že lze u žáků vzbudit hlubší zájem o technická řešení pro obrábění i vlastní ověření řešených úloh při práci na reálném obráběcím stroji. Tím se podařilo naplnit cíl kroužku strojírenství – vyvolat zájem žáků o studiu technických oborů.

Fotogalerie: STR-SPŠ