Projekt IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE je podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) a spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je podpořit aktivity vedoucí ke zkvalitnění řízení
a zvyšování kvality vzdělávání na území Středočeského kraje v období od 1.4.2018 do 31.3.2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žáci 2. stupně základních škol,

využijte příležitosti pracovat

 v technickém kroužku se zaměřením na stavbu a programování robotů a CNC strojů.

Kroužek je bezplatný, dvouhodinový (90 min.) a probíhá jednou týdně
pod vedením zkušeného lektora.


Pro šk.rok 2018-19 se kroužek bude konat každé pondělí od 15.hod.

v učebnách SPŠ a VOŠ Kladno, Jana Palacha 1840.

Je určen pro žáky 8. a 9. tříd partnerských ZŠ. V případě nenaplnění kroužku z těchto škol budou přijati i žáci z ostatních ZŠ.


První setkání zájemců o kroužek pro šk.rok 2018-19
se uskuteční 17.září 2018 v učebně č.210 (2.patro) v 15.hod.  

Zájemci se mohou již nyní přihlásit emailem, telefonicky nebo přímo ve škole (viz kontakty).

Přihláška je v záložce "Dokumenty", můžete ji vytisknout,
vyplnit, oskenovat a odeslat na adresu školy emailem nebo donést na první hodinu

Fotogalerie: Informace o kroužku

____________________________________________________________________________

Vítejte na našem webu

Webová stránka je vytvořena za účelem poskytnutí informací široké veřejnosti o realizaci, dosažených výsledcích a propagaci projektů, jichž se naše škola aktivně účastní. V současné době je to projekt "IKAP - Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje", v předchozích letech to byl projekt s názvem  „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“. 

Cílem projektu IKAP je podpora vzdělávání ve Středočeském kraji formou  řady cílovýchh aktivit, podpora vybavení škol především v oblasti polytechnického vzdělávání a podpora inkluzivního vzdělávání. Předpokladem je široká spolupráce mezi školami, zaměstnavateli, žáky, rodiči i další širokou veřejností.

Vytvořená webová stránka je zaměřena na realizaci aktivit žáků SPŠ a VOŠ Kladno a žáků zapojených základních škol. Těžištěm jsou informace o činnosti zájmových technických kroužků. Přístupné jsou informace i z ostatních aktivit, které jsou v rámci tohoto projektu realizovány.

Webová stránka by měla rovněž sloužit zájemcům z řad žáků základních a středních škol jako zdroj informací k mimoškolním aktivitám, které pro zájemce zajišťuje naše škola. Na stránkách jsou vítáni nejen žáci základních škol, kteří si rádi hrají, ale i rodiče žáků, kteří by rádi svoje děti nasměrovali do oblasti technického vzdělávání. Zájem o techniku by u dětí měla vzbudit celá řada činností různého zaměření, na nichž si hrou vyzkoušejí svoje dovednosti, zručnosti, nápaditost a budou je motivovat ke studiu na školách s technickým zaměřením.

Aktuality

Účast na veletrhu CPTO

22.06.2015 13:43
Naše škola se jako jeden z partnerů projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ účastnila veletrhu středních škol a učilišť, který proběhl 17.6. 2015...

Naši zástupci v Robosoutěži 2015

21.04.2015 12:26
Družstvo složené ze žáků našeho zájmového kroužku automatizační techniky a reprezentující svojí 8. základní školu v Kladně se pod názvem Borovice zúčastnilo Robosoutěže 2015. Soutěž byla určena...

Papírová válka

30.03.2015 21:49
Situace, která se opakuje šestkrát za dobu trvání projektu. MONITOROVACÍ ZPRÁVA. Aby byly splněny všechny požadavky projektu po formální i věcné stránce, musí se vše pečlivě dokumentovat. Je třeba...

Žáci ze ZŠ Nové Strašecí navštívili SPŠ Kladno

28.01.2015 18:50
V posledním lednovém týdnu byli našimi hosty žáci ze základní školy J. A. Komenského z Nového Strašecí. Byli mezi nimi především žáci z 9.tříd, kteří se rozhodují o svém budoucím...

Den otevřených dveří podruhé

12.01.2015 11:34
U příležitosti „Dne otevřených dveří“ jsme již podruhé představili zájemcům z řad potenciálních studentů a jejich rodičů mimoškolní činnost v technických zájmových kroužcích. Pro...
1 | 2 | 3 >>