Projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem (CPTO)
byl ukončen 31.srpna 2015. Následovalo 36 měsíční období udržitelnosti aktivit projektu, jež skončilo 31.srpna 2018.


Na tento projekt naše škola navázala účastí v projektu
IMPLEMANTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE (IKAP).
Informace o tomto projektu naleznate na webové stránce
https://sps-projekty.webnode.cz/ 
včetně aktuálních informací o zájmových technických kroužcích.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žáci 2. stupně základních škol,

využijte příležitosti pracovat

 v technickém kroužku se zaměřením na stavbu a programování robotů a CNC strojů.

Kroužek je bezplatný, dvouhodinový (90 min.) a probíhá jednou týdně
pod vedením zkušeného lektora.

 

Pro šk.rok 2018-19 se kroužek koná každé pondělí od 15.hod.

v učebnách SPŠ a VOŠ Kladno, Jana Palacha 1840.

Je určen pro žáky 8. a 9. tříd partnerských i ostatních ZŠ.

 

Zájemci se mohou přihlásit emailem, telefonicky nebo přímo ve škole (viz kontakty).

Přihlášku naleznate na stránkách projektu
Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje

____________________________________________________________________________

Vítejte na našem webu

Webové stránky byly vytvořeny za účelem poskytnutí informací široké veřejnosti o realizaci, dosažených výsledcích a propagaci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“. 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu CPTO je podpořit zájem žáků o studium přírodovědných a technických oborů.

Vytvořená webová stránka je zaměřena na realizaci aktivit žáků SPŠ a VOŠ Kladno a žáků zapojených základních škol. Těžištěm jsou informace o činnosti zájmových technických kroužků. Přístupné jsou informace i z ostatních aktivit, které jsou v rámci tohoto projektu realizovány.

Webová stránka by měla rovněž sloužit zájemcům z řad žáků základních a středních škol jako zdroj informací k mimoškolním aktivitám, které pro zájemce zajišťuje naše škola. Na stránkách jsou vítáni nejen žáci základních škol, kteří si rádi hrají, ale i rodiče žáků, kteří by rádi svoje děti nasměrovali do oblasti technického vzdělávání. Zájem o techniku by u dětí měla vzbudit celá řada činností různého zaměření, na nichž si hrou vyzkoušejí svoje dovednosti, zručnosti, nápaditost a budou je motivovat ke studiu na školách s technickým zaměřením.

Aktuality

Účast na veletrhu CPTO

22.06.2015 13:43
Naše škola se jako jeden z partnerů projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ účastnila veletrhu středních škol a učilišť, který proběhl 17.6. 2015...

Naši zástupci v Robosoutěži 2015

21.04.2015 12:26
Družstvo složené ze žáků našeho zájmového kroužku automatizační techniky a reprezentující svojí 8. základní školu v Kladně se pod názvem Borovice zúčastnilo Robosoutěže 2015. Soutěž byla určena...

Papírová válka

30.03.2015 21:49
Situace, která se opakuje šestkrát za dobu trvání projektu. MONITOROVACÍ ZPRÁVA. Aby byly splněny všechny požadavky projektu po formální i věcné stránce, musí se vše pečlivě dokumentovat. Je třeba...

Žáci ze ZŠ Nové Strašecí navštívili SPŠ Kladno

28.01.2015 18:50
V posledním lednovém týdnu byli našimi hosty žáci ze základní školy J. A. Komenského z Nového Strašecí. Byli mezi nimi především žáci z 9.tříd, kteří se rozhodují o svém budoucím...

Den otevřených dveří podruhé

12.01.2015 11:34
U příležitosti „Dne otevřených dveří“ jsme již podruhé představili zájemcům z řad potenciálních studentů a jejich rodičů mimoškolní činnost v technických zájmových kroužcích. Pro...
1 | 2 | 3 >>